пʼятниця, 1 грудня 2017 р.

Спостереження "В гості до берізки"
Хочу познайомити вас із спостереженням під час прогулянки у середній групі

«В гості до берізки»
І.В.Мартинюк, вихователь

Мета. Розвивати логічне мислення через полілог «Що сниться берізці взимку», увагу, спостережливість, допитливість, окомір, пізнавальний інтерес, творчу уяву через гру-етюд. Виховувати чуйність, ввічливість, любов і бережливе ставлення до рідної природи. Закріпити вміння підбирати означення до слова «берізка»(в різні пори року), вміння визначати статус дерева за  класифікацією – листяне ; вправляти в умінні добирати добрі слова про берізку, складати речення з сполучником тому що. Уточнити і розширити уявлення дітей про березу. Ознайомити з унікальними  властивостями берези: світ освічувати, крик  втихомирювати, хворих зцілювати, дотримуватись чистоти; народною мудрістю (зокрема прикметами, віршами, загадкою),  яка користь і цінність дерева для людини.
Словник: лучина, дьоготь, берест.
Попередня робота. Розучування пісень, віршів, прислів’їв, приказок про березу, народних ігор; перегляд ілюстрацій,  малюнків, фотографій, виробів з берези.
Матеріал. Вірші, прислів’я, загадка,  приказки про березу, гра-етюд «Дерево і його частинки», плетений кошик, березовий віник, дьоготь, кора, лучина, прутик.

Хід спостереження

Презентація до заняття з ознайомлення з природою "Як мешканці водойм готуються до зими"

Сьогодні хочу запропонувати вашому перегляду презентацію для застосування в старшій групі "Як мешканці водойм і комахи готуються до зими". Пізньої осені завмирає життя у цих представників. Мурашки ховаються в глибоких підземних коморах,  риби під шкірою мають товстий прошарок жиру,жаби і раки на дні озер, річок і глибоких ставків  проводять всю зиму....
Презентація на тему:"Як мешканці водойм готуються до зими"

середа, 29 листопада 2017 р.

Читання вірша П.Воронько "В лісі є зелена хата"

"В лісі є зелена хата, там поснули ведмежата, а найменший — вереда — сивій мамі набрида. Каже: «Я не хочу спати..."Один з улюблених віршів малят у садочку. Вірші активізують мовлення, сприяють розвитку пам'яті, мислення, інтонаційної виразності...

Презентація до вірша П.Воронько "В лісі є зелена хата"

Читання вірша М.Вінграновського "Що робить сонце уночі?"

Заняття на тему: "З ким дружить Зима"
Рекомендую переглянути заняття з мовленнєвого спілкування у старшій групі дітей з вадами зору з використанням сучасних інноваційних технологій в роботі з дітьми.
З ким дружить Зима
ЗДО№6
                             Мартинюк І.В.,вихователь
     Сприяти розвитку розповідного мовлення, пам’яті, асоціативного мислення, уваги, уяви, спостереження, вміння передавати свої враження, емоційному розвитку вихованців. Виховувати дружні відносини між дітьми та навколишнім. Залучати малят до активної участі в колективній бесіді, формувати вміння висловлювати свою думку. Збагачувати словник словами порівняннями, означеннями, іменниками, дієсловами. Закріпити та поглибити знання дітей про  звірів, птахів, розваги, погодні умови та явища, характерні для  зими. Закріпити вміння підбирати асоціації за кольором, співвідносити ознаки  з назвами слів, узгоджувати іменник з дієсловами. Вправляти малят в доборі спільнокореневих слів, складанні описових загадок, підборі порівнянь(метафори), означень, епітетів. Продовжувати вчити дітей відповідати на запитання повним реченням, вживати у мовленні різні типи речень.

Заняття "Подорож з колобком"Раджу ознайомитись з заняттям проведеним у ІІ-молодшій групі дітей з вадами зору

Заняття «Подорож з Колобком»
                                                                      ЗДО№6
                                                                      Мартинюк І.В.,вихователь
Мета. Сприяти розвитку уваги, логічного мислення, пам’яті,здатності слухати і розуміти мовлення дорослого,пізнавального інтересу. 
          Виховувати любов до народної творчості. Закріпити  вміння підбирати образні вирази (лисичка-сестричка, лисичка-хитрунка, вовчик-братик, вовчок сірий бочок, вовк панібрат, зайчик-лапанчик, зайчик-побігайчик, зайчик-пострибайчик, зайчик-вуханчик, мишка-норушка, мишка-сіроманка, жабка-квакушка, жабка-скрекотушка, ведмідь-набрід, ведмідь-клишоногий, ведмідь-косолапий), роз-пізнавати казки за засобами художньої виразності,зокрема загадками,і за ілюстраціями(на екрані), узгоджувати іменники з дієсловами, відповідати на запитання вихователя. Продовжувати вправляти в умінні користуватися прийменниками за,під,біля,на, звуконаслідуванні героїв відомих казок,  використовуючи відповідні рухи та жести. Спонукати дітей із цікавістю висловлюватися про героїв українських народних казок відомих їм.Вчити розігрувати сюжет знайомої української пісеньки «Два півники», вико-ристовуючи декорації, костюми,музичний супровід.

Хід заняття

Заняття"Кольори зими" Хочу ознайомити вас з корекційною роботою  під час заняття із дітьми з вадами зору у середній групі
«Кольори зими» 
ЗДО№6
                                 І.В.Мартинюк, вихователь

Мета.Сприяти розвитку зорового сприйняття,  навичок аналізуючого спостереження, кольоророзрізнення, вміння співвідносити картинку з кольоровим фоном, асоціативного  мислення, зорової пам’яті,уваги, творчої уяви, вміння висловлювати свою думку. Збагачувати словник словами порівняннями, означеннями, іменниками, дієсловами. Виховувати дружні відносини між дітьми, підтримувати позитивне емоційне ставлення до навколишнього. Залучати малят до активної участі в колективній бесіді, формувати вміння висловлювати свою думку. Закріплювати та поглиблювати знання дітей про  залежність кольору від різних факторів зовнішнього середовища, зокрема: частин доби, об’єктів неживої природи, представників флори і фауни. Продовжувати вчити дітей відповідати на запитання повним реченням, брати участь у полілогах.
Зорова корекція.Розвиток залишкового зору, окорухового апарату, дрібної моторики пальців рук,координації рухів.
Обладнання.Вірш про кольори зими, Д/г «Продовж речення», презентація «Кольори зими», фізкультхвилинка з сніжинкою, кольорові скельця, предметні картки у чорно-білому зображенні, психогімнастика «Гарна мелодія настрою», картина з природнього матеріалу «Наша зима».

Хід заняття

Заняття "У країні Звукляндія"
До вашої уваги пропоную заняття з мовленнєвого розвитку (грамоти) в старшій групі


У країні Звукляндія
                        ЗДО №6
                                                        І.В.Мартинюк, вихователь
Мета.  Сприяти розвитку допитливості. Розвивати фонематичний аналіз, синтез, сприймання; увагу, уяву, логічне, асоціативне мислення, мовлення, дрібну моторику рук, окомір.
             Виховувати старанність, наполегливість, пізнавальний інтерес, бажання займатися грамотою.
             Закріпити знання дітей про слово:поділ на склади, вміння робити звуковий аналіз слова та складати слова із звуків, підбирати ім’я на заданий звук(голосний, приголосний, твердий, м’який). Вдосконалити вміння будувати схематично модель речення, складати речення з окремих слів. Закріпити знання про наголос (визначати наголошений склад, вплив наголосу на значення слова). Спонукати дітей до міркування, вміння робити певні висновки, застосовувати свої знання в розв’язанні нестандартних завдань.
Матеріал. Звукові фішки, предметні картинки свійських тварин, фішки для схематичного розбору речень, картки з повітряними кульками по кількості дітей, сюжетна картинка, кімнатки для звукового аналізу, презентація «У країні Звукляндія», д/ігри: «Знайомство», «Назви слово на певну кількість складів», «Утвори нове слово», «Впіймай слово», «Плутанина».
Хід заняття

Заняття "Подорож з хмаринкою" Сьогодні хочу вас ознайомити з інтегрованим заняттям з пошуково-дослідницької діяльності, яке я проводила у середній групі«Подорож з хмаринкою»
                                                                                             
      ЗДО№6
                                      І.В.Мартинюк, вихователь
Мета. Сприяти розвитку пізнавальних процесів, розвитку мовленнєвої компетентності, вміння відповідати на запитання. Розвивати логічне мислення, уяву, увагу, окомір,спостережливість,викликати емоційний відгук на перетворення води.Стимулювати інтерес і допитливість у пізнанні природи. Виховувати емоційно-позитивне ставлення до пошуково-дослідницької діяльності, зокрема до перетворень води,її ролі та цінність для живої природи, бережливе ставлення до води. Поповнити словник епітетами,словами-діями, художнім словом (використання прислів’їв). Збагачувати уявлення дітей про воду, як об’єкт неживої природи. Вправляти в умінні розрізняти ознаки, стан води. Дати поняття про місце знаходження води в природі. Формувати здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час пошуково-дослідницької діяльності.Продовжувати знайомити з властивостями води(важка, брудна, чиста, прозора,кришталева, шумна, тече, ллється, поїть живі організми, без запаху,без смаку). Дати уявлення про різні види хмар (перисті, шаруваті, купчасті), про здатність перетворення хмар на різні предмети.